top of page
01.jpg

PUIDU EELISED

Energiasäästlikkus

Puit on soe ning isetaastuv looduslik ehitusmaterjal, mis säästab energiat nii tootmisel kui ka kasutamisel, nt sama kandevõimega terastala tootmiseks kulub 6 korda rohkem energiat kui liimpuittala jaoks. Puidu kergus ja samas piisav kandevõime on suureks eeliseks tema kasutamisel kaasaegsete hoonete kandekonstruktsioonides, mis tähendab ökonoomset ja jätkusuutliku suhtumisega ressursikasutust. 


Puidu kasutamine ehitamisel vähendab ka olulisel määral ehitustegevuse CO2 emissioone ning ehituse ökoloogilist jalajälge. Kasvamisel omastab puu süsinikdioksiidi ümbritsevast atmosfäärist, mis talletatakse ehituskonstruktsioonidesse.


Ühtlasi on puit ka taaskasutatav materjal, samuti kasutatakse ehituspuidu tootmise käigus tekkinud jäägid muude puidutoodete tootmisel või energeetikas. Puitdetailide tehases tootmise täpsus ning konstruktsioonilahenduste efektiivsus aitab oluliselt vähendada ehitamiseks kasutatava puidu koguseid ja tekkivate puidujäätmete hulka.

Helipidavus

Samamoodi nagu tulekindlus on ka hoonete helipidavus määratud ehitusnormidega, milliste kohast täitmist on ka Kivilille Kodude projekteerimisel arendaja oluliseks eesmärgiks seadnud. Halb helipidavus ei ole kaasaegsete puitmajade oluline tunnusjoon, vaid kõikide mittepädevalt projekteeritud ja ehitatud majade probleem. Kivilille Kodude vahelagedes ja seintes kasutatavad tehnilised lahendused on edukalt katsetatud ning on kasutusel olnud arvukatel varasematel Timbeco Woodhouse poolt ehitatud hoonetes.

irina-iriser-2Y4dE8sdhlc-unsplash.jpg

Tulekindlus

Jätkuvalt on levinud eelarvamus, justkui oleks puitmaja tule mõjule oluliselt vähem vastupidav kui kivist ehitatud maja. Tegelikult pole aga kandvate konstruktsioonide materjali valikul hoone tulepüsivuse võimega otsest seost. Pigem on hea mõista, et iga õigesti projekteeritud ja ehitatud puitmaja vastab kõikidele tuleohutuse nõuetele sama hästi kui analoogne kivimaja. Ükski uuselamu Eestis (sealhulgas puidust ehitatud majad) ei saa kasutusluba kui pole täidetud kõik tulepüsivuse tagamise reeglid. Kõik Kivilille kodud on projekteeritud laialdast kogemust omavate inseneride poolt ning kasutatud tehnilised lahendused on kooskõlas kehtivate ehitusstandardite ja nõuetega. 

Niiskus

Kõik Kivilille Kodudeks kasutatavad puitelemendid on toodetud kuivades tehasetingimustes kasutades ainult sobivat, sertifitseeritud puitu, mille tugevusklass ning niiskusesisaldus on kontrollitud. Elemendid pakendatakse tehases ilmastikukindlalt, ning see säilitatakse kuni montaažitööde lõpuni, välistades niiskuse ligipääsu ehitustööde käigus kuni avatäidete, fassaadikatte ning katuse paigaldamiseni. Puitelementidest hoonekarbi püstitamine on oluliselt kiirem võrreldes kivihoone ehitusega, ja see ei nõua pikaajalist kuivatamist enne viimistlustööde algust, mis aitab kaasa ehituse kvaliteetse tulemuse saavutamisele. Fassaadi ja katusematerjalid ning avatäited on kõik hoolikalt valitud ja tänu tõhusale järelevalvele ning tehasemajale omaste detailsetele tootmis- ja paigaldusjoonistele on garanteeritud ka lõpptulemuse vastupidavus ja pikk kasutusiga.

image 5.png

Kestvus

Parim kinnitus väitele, et puitmaja kestab aastasadu, on Eestis ja mujal tänaseni püsivad väga vanad puitmajad - Eestis on säilinud kuni 300 aasta vanuseid puitehitisi, mujal Põhjamaades leidub aga ka 800 ja isegi 1000 aastaseid puithooneid. Tänu automatiseeritud ja täpsele tootmise tehnoloogiale on tänapäevaste puitelementidest majade vastavus kehtivatele standarditele ja kõrgetele kvaliteedinõuetele reaalselt teostatav pakkudes suurepärase alternatiivi kivimajale.

 

Puitmajade tööstusliku tootmise ajalugu Eestis sai alguse möödunud sajandi 50-ndatel aastatel, Tänaseks on puitmajade tööstuslik tootmine arenenud eraldi tööstusharuks, kus tegutseb 140 ettevõtet. Firmad omavad pikaajalisi kogemusi puitmajade tootmisel ja ettevõtete toodang on konkurentsivõimeline Põhjamaade ja maailma kõrgesti arenenud ehitusturgudel. Seda ilmestab fakt, et tänu hinnatud kvaliteedile ettevõtete kogutoodangust ligikaudu 85-90% müüakse Eestist väljapoole - peamiselt Skandinaaviasse, Saksamaale ja Suurbritanniasse, kuid ekspordipartnerite seast võib leida ka Jaapani, Lõuna-Aafrika ja Lõuna-Korea.

Puitelementmaja

Kivilille Kodud korterelamud valmivad siinsamas Eestis, Saku aleviku külje all - Timbeco puitelementamajade ja moodulhoonete tehases. Timbeco Grupp on 27-aastase tegevusajalooga ning käibe poolest juhtiv puitmajade tootja Eestis, kus töötab kokku enam kui 160 inimest ning kes ekspordib 95% oma toodangust Soome, Rootsi, Norra ja Jaapani turgudele. Nende varasemalt rajatud hooneid on tehniliste lahenduste ja kõrge kvaliteedi eest tunnustatud mitmete auhindadega.

bottom of page